ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

blood hematology


BIOXHMIKO
biochemistry

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
immune


ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

hormones


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

microbiology